جملات زیبا

مدل لباس|آموزش دوخت|پوشاک زنانه و مردانه

heder-pooshak

اندازه های لازم برای شلوار

دور کمر
دور باسن
دور ران
قد شلوار (از کمر)
قد زانو (از کمر)

شلوار: (الگوی جلو)

۴/۱ دو باسن منهای ۱ برای پهنای کادر (A-B) ß خط کمراز این نقاط قد شلوار را تا پایین رسم کرده و کادر را کامل کنید. سپس قد باسن رارسم کنید.(C-D)

۴/۱ دور باسن منهای ۲ یا ۳ برای قد فاق (برای افراد چاق نیازی به کم کردن نیست) (E-F)نقاط (A-B) قد زانو را مشخص (G-H)

۲۰/۱دور باسن برای پنهای فاق که ازخط فاق به بیرون رسم می‌شود و به خط باسن هلال کنید وقتی الگو را رسم کردیم خط فاق همراه با

پهنای فاق را اندازه بگیرید و وسط آن را مشخص و خط عمودی رسم کنید که این خط اتو می‌باشد.

همانطورکه در شکل ملاحظه می‌کنید الگو رسم شد از نقطه B 2 سانت به سمت چپ و بعد ۱سانت بالا و به خط کمر وصل شود. سپس

از نقطه B 15 سانت به طرف پایین و مانند شکل به ۱ سانتی که بالا رفتید وصل کنید.

کنترل کمر جلو:

الگوی شلوار

الگوی شلوار

خط کمر الگو را اندازه می‌زنیم.

۴/۱ دور کمر منهای ۱ را بدست آورید ß چنانچه این مقدار کمتر از خط کمر الگو بود اختلاف آنها را از خط اتو پنس می‌گیریم.بطورمثال: اگر خط کمر
الگو ۳ سانت بیشتر از ۴/۱ دور کمر منهای ۱ بود از خط اتو ۵/۱ سانت به سمت راست و چپ رفته به اندازه ۱۰ تا ۱۲ سانت از خط اتو پایین
رفته و پنس را رسم کنید.

الگوی پشت شلوار:
الگوی پشت شلوار را از روی الگوی جلو بدست آورید.
به این صورت که درهر طرف خط زانو و دمپای شلوار ۲ سانت بیرون آمد از سمت چپ خط فاق هم ۲ سانت و از سمت راست خط فاق و باسن ۳ سانت بیرون آمده و خطوط رارسم
کنید.
مانندشکل ۲ سانت از سمت چپ خط باسن داخل باسن داخل شده و به ۲/۱ خط باسن و فاق رسم کنید سپس مانند شکل گونیا را قرار داده
و به بالا رسم کنید که ۳ سانت از خط کمر بالا رود.

کنترل کمر پشت:

الگوی شلوار

الگوی شلوار

۴/۱ دور کمر به اضافه ۱ سپس + ۳ کنید. ۳+ ۱+ (۴÷۷۲) دور کمر = مثالچنانچه خط کمر الگو کمتر از این مقدار بود (۳+) را حذف کنید.

درمرحله آخر دور ران را به اضافه ۴ کنید و قد فاق پشت و جلو را با هم جمع کنید چنانچه حاصل بیشتر از دوران +۴ بود اختلاف آن را از پهنای

فاق کم کنیدو تا پایان شلوار ادامه دهید و اگر حاصل کمتر بود بر عکس انحام دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>